לצורך ההדגמה הלומדה לא הותאמה למכשיר נייד ואינה עובדת בהן נא לבדוק ממחשב נייד או נייח

מבחן מסכם

משך זמן מומלץ לפתרון 5 דקות 30 שניות
1

?איזה כלים דרושים להחלפת גלגל בהאמר

תשובה נכונה!

100

התחל מחדש

הסבר על הלומדה

הלומדה מציגה יכולת טכנולוגית, להתרשמות בלבד, במסגרת ההדגמה לא ניתן דגש לחומר המקצועי.

עדיף לבחון את הלומדה באמצעות דפדפן כרום.